Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ Γ.

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ Γ.

   Διαιτησία : Ένας θεσμός που διέπει , καθορίζει , και επηρεάζει  το παγκόσμιο αθλητικό γίγνεσθαι.Δίχως το συγκεκριμένο θεσμό καθίσταται αδύνατη η διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων , με συνέπεια την αδυναμία εξαγωγής πρωταθλητών που θα αποτελούν υγειή πρότυμα μίμισης και παραδειγματισμού για κάθε γενιά ,φωτίζοντας και διαμορφώνοντας τον παγκόσμιο αθλητικό χώρο και τα συμμετέχοντα σε αυτόν πρόσωπα.Ωστόσο ,στην συγκεκριμένη περίπτωση θα εξετάζουμε τα γνωρίσματα που διέπουν τη διαιτητική ιδιότητα και γενικότερα  τις αξίες που θα πρέπει να καθορίζουν το θεσμό της διαιτησίας στο χώρο των πολεμικών τεχνών.


 Αρχικά ,  με τον όρο διαιτησία αποδίδουμε  τον δικαστικό θεσμό που δεν εντάσσεται στην τακτική δικαιοσύνη και αποσκοπεί στην επίλυση διαφορών μεταξύ δυο πλευρών από ουδέτερους τρίτους , τους οποίους έχουν αποδεχτεί ή υποδείξει οι ενδιαφερόμενοι αντίδικοι .Δίχως το συγκεκριμένο θεσμό και το διαιτητικό σώμα πρέπει να επαναεπισημανθεί  οτί είναι απόλυτα  αδύνατη η διεξαγωγή οποιουδήποτε πολεμικού αγωνίσματος και η διάκριση πρωταθλητών στο εκάστοτε άθλημα πολεμικής τέχνης και περιεχομένου.Δεν απουσιάζουν τα περιστατικά απρεπούς συμπεριφοράς είτε από τους θεατές είτε από την πλευρά των προπονητών στην περίπτωση αθλημάτων ,όπως το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ και γενικότερα στα ευρέως διαδεδομένα μέγιστου βεληνεκούς ομαδικά αθλήματα .Ωστόσο ,στην περίπτωση των πολεμικών τεχνών και των εκάστοτε αγωνισμάτων τους, ο θεσμός της διαιτησίας παίρνει καθορισμένο ρόλο και περιεχόμενο.


  Ο θεσμός της διαιτησίας στα αγωνίσματα πολεμικών τεχνών πρέπει να διέπεται απο τα εξής γνωρίσματα:


Ισονομία:Ένας διαιτητής που ανήκει στο διαιτητικό σώμα της εκάστοτε ομοσπονδίας θα πρέπει να εμφανίζει στον αγωνιστικό χώρο αμεροληψία και απόλυτη αυστηρότητα με συνδυασμό ακριβολογίας στην εφαρμογή του συνόλου κανόνων που διέπουν και καθορίζουν την διεξαγωγή των αγωνισμάτων.


Ακεραιότητα: Κάθε διαιτητής από τη στιγμή που εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο σταματά να έχει οποιαδήποτε άλλη διασυλλογική ιδιότητα πέραν αυτής της διαιτητικής, έτσι όπως αυτή και τα γνωρίσματα της ορίζονται από την αρμόδια ομοσπονδία που εκπροσωπεί το εκάστοτε άθλημα πολεμικής τέχνης.


Ετοιμότητα αποφάσεων, ψυχραιμία, συνεχή επαγρύπνιση, καλή φυσική κατάσταση :Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν λείπουν πέραν των όμορφων και ευχάριστων στιγμών , οι στιγμές που πρέπει ο διαιτητής να πάρει με απόλυτη βεβαιότητα , εμπιστοσύνη στις δυνατότητες του , και ψυχραιμία μια απόφαση που ενδεχομένως κρίνει το μέλλον ενός αθλητή .Σε αυτή την περίπτωση, η άριστη επιστημονική κατάρτιση και γνώση του διαιτητικού αντικειμένου και όλου εκείνου του συνόλου κανόνων που διέπουν τη ορθή και δίκαιη διεξαγωγή των αθλημάτων καθίσταται απαραίτητη και υποχρεωτική ,  με σκοπό ο διαιτητής να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα διαιτητικά του καθήκοντα.


Δικαιοσύνη: Το πιο σημαντικό γνώρισμα που θα πρέπει να διέπει τη διαιτητική ιδιότητα και το αξίωμα του διαιτητή .Ο διαιτητής χρησιμοποιεί τόσο τις αισθήσεις του , όσο και την έλλογη σκέψη του για την αξιολόγηση του εκάστοτε αθλητή .Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται σε απόλυτη εγρήγορση με συνεργασία τόσο των οπτικών μέσων(οφθαλμοί) , όσο και των ακουστικών (αυτιά ) , αλλά και των κινητικών(χέρια - πόδια ).Ωστόσο , το πνευματικό μέρος του σώματος , η έλλογη σκέψη και το αίσθημα της δικαιοσύνης έρχονται  να συμπληρώσουν , να τελειοποιήσουν και να εξιδανικεύσουν τη διαιτητική ιδιότητα.   Μία ιδιότητα ζωτική για την επιβίωση του αθλητισμού ως ιδέα , αν αναλογιστεί κανείς το ατελές του φάσματος πλεονεκτημάτων που αυτός προσφέρει στο χώρο των αθλημάτων πολεμικής τέχνης.
                                                                              Του Αφεντούλη Γ.
loading...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Από το Blogger.